Digitális szerződés


Amely létrejött egyrészről ezen űrlap kitöltését végrehajtó magánszemély, mint Hozzájáruló,
másrészről a IT Provider Kft Társaság (székhely: 1121 Budapest, Lidérc u.46. Ügyvezető: Jóni Gábor), mint Jogosult és együttesen Szerződő Felek között az űrlap kitöltésekor.

1. Hozzájáruló kijelenti, hogy jelen weboldal címéhez jogosult által jutott hozzá, nem pedig más módon.
2. Hozzájáruló kijelenti, hogy Jogosulttal előzetesen egyeztetett jelen szerződés megkötéséről.
3. Hozzájáruló engedélyezi Jogosult számára, hogy jelen szerződés megkötését követően, az Ő általa a http://ithuman.hu felületen közölt adatok és dokumentumok teljes egészét, vagy annak egy részét Jogosult belátása szerint használja jelen szerződésben meghatározott célok elérése érdekében, beleértve az adatok és dokumentumok harmadik félnek történő bemutatását, továbbküldését.
4. Jelen szerződés célja, hogy Hozzájáruló, vagy Hozzájáruló munkáltatója Jogosult segítségével, vagy jogosult közvetítői megbízása által ”Informatikai Fejlesztési Megbízás” típusú megbízást kapjon.
5. Jelen szerződés nem tartalmaz megbízást, kötelezettséget egyik fél számára sem.
6. Jelen szerződés pénzügyi teljesítést nem igényel
7. Jelen szerződés felek által bármikor ingyenesen felmondható.